Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 17
Tổng lượt truy cập: 213,538
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp

Hệ thống văn bản

Số/Kí hiệu Ngày Loại Trích yếu
908/SNN&PTNT-QLCL 05/4/2018 Khác V/v thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thuỷ sản
53/KH-UBND 13/3/2018 Kế hoạch Kế hoạch "Tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, tỉnh Thanh Hóa năm 2018"
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
2974/SNN&PTNT-QL 29/9/2017 Khác Công văn hướng dẫn xây dựng các mô hình thí điểm thuộc Ngành NN&PTNT quản lý và thành lập Tổ giám sát cộng đồng về ATTP theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh
Số 42/KH-SNN&PTNT 22/9/2017 Kế hoạch Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm cấp tỉnh
2096/QĐ-UBND 16/6/2017 Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
2097/QĐ-UBND 16/6/2017 Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
508/QĐ-UBND 20/2/2017 Kế hoạch Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
15/CT-UBND 21/9/2016 Khác Chỉ thị tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
3517/QĐ-UBND 14/9/2016 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cườ
04-NQ/TU 18/8/2016 Khác Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
3075/QĐ-BNN-QLCL 20/7/2016 Quyết định Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
0 Số 29/12/2015 Khác Tác hại của việc sử dụng thực phẩm không an toàn và hướng dẫn lựa chọn
0 Số 29/12/2015 Khác Sử dụng hóa chất, thuốc BVTV có trách nhiệm trong trồng rau
0 Số 29/12/2015 Khác Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y có trách nhiệm trong chăn nuôi thủy sản
0 Số 29/12/2015 Khác Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y có trách nhiệm trong chăn nuôi
66/2016/NÐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
13/CT-TTg 9/5/2016 Khác Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
03/2016/TT-BNNPTNT 21/4/2016 Thông tư Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ