Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 18
Tổng lượt truy cập: 233,979
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp

Hệ thống văn bản

Số/Kí hiệu Ngày Loại Trích yếu
35/KH-SNN&PTNT 14/6/2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa năm 2019
57/CCQLCL-HCTH 06/5/2019 Công văn báo cáo kết quả thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC Quý I năm 2019
4468/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa.
96/CCQLCL-QL 09/4/2019 Công văn Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Bắc Bình - Chi nhánh Thanh Hóa
88/CCQLCL-QL 02/4/2019 Công văn Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với Công ty TNHH Vũ Hoàng Sinh
87/CCQLCL-QL 02/4/2019 Công văn Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với Công ty TNHH TMDV thực phẩm Phúc Nguyễn
Số 86/CCQLCL-QL 02/4/2019 Công văn Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với Công ty TNHH TM và DV Anh Nguyễn
17/2018/TT-BNN&PTNT 31/10/2018 Thông tư Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
115/2018/NĐ-CP 04/9/2018 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
908/SNN&PTNT-QLCL 05/4/2018 Khác V/v thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thuỷ sản
53/KH-UBND 13/3/2018 Kế hoạch Kế hoạch "Tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, tỉnh Thanh Hóa năm 2018"
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
2974/SNN&PTNT-QL 29/9/2017 Khác Công văn hướng dẫn xây dựng các mô hình thí điểm thuộc Ngành NN&PTNT quản lý và thành lập Tổ giám sát cộng đồng về ATTP theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh
Số 42/KH-SNN&PTNT 22/9/2017 Kế hoạch Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm cấp tỉnh
2096/QĐ-UBND 16/6/2017 Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
2097/QĐ-UBND 16/6/2017 Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
508/QĐ-UBND 20/2/2017 Kế hoạch Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
15/CT-UBND 21/9/2016 Khác Chỉ thị tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
3517/QĐ-UBND 14/9/2016 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cườ
04-NQ/TU 18/8/2016 Khác Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
Trang 12

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ