Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 7
Tổng lượt truy cập: 262,424
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xác định nguyên nhân, hướng dẫn khắc phục tình trạng ngao chết tại Hậu Lộc

Ngày 09/01/2017, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Đa Lộc kiểm tra, đánh giá tình hình ngao chết tại vùng nuôi xã Đa Lộc. Qua kiểm tra cho thấy mật độ ngao nuôi thương phẩm quá dày, bình quân 1.000 con/m2, bãi nuôi có tỷ lệ bùn cao không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để nuôi ngao.

 

Từ ngày 19/12/2016, xảy ra tình trạng ngao nuôi chết tại các vùng thuộc huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa. Sau khi phát hiện tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với UBND các huyện đã tập trung, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục; chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục tình trạng ngao chết.   

 

Ngày 23/12/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo phòng NTTS, Chi cục Thú y kiểm tra và thực hiện công tác thu mẫu ngao, mẫu nước tại khu vực ngao chết tại xã Hải Lộc; đến ngày 29/12/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 4102/SNN&PTNT về việc Hướng dẫn khắc phục tình trạng ngao nuôi bị chết.

 

Ngày 06/01/2017, Sở Nông nghiệpvà PTNT phối hợp với Đoàn Công tác của Vụ Nuôi trồng Thủy sản, Viện Nuôi trồng Thủy sản I và UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Hải Lộc tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình và xác định nguyên nhân ngao chết tại Hậu Lộc. Viện Nghiên cứu NTTS I tiến hành thu mẫu nước, đất, ngao  và mẫu chất thải đang được niêm phong tại UBND xã Hải Lộc để phân tích, kiểm tra và xác định nguyên nhân.

 

 

Ngày 08/01/2017, Phòng Nuôi trồng thủy sản phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, UBND huyện Hậu Lộc và UBND xã Hải Lộc: Đã lấy 01 mẫu ngao thương phẩm gửi Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 - Cục Quản lý chất lượng - Bộ Nông Nghiệp và PTNT để phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; đánh giá mật độ nuôi, qua kiểm tra cho thấy mật độ ngao nuôi quá dày, cao gấp 2 - 3 lần so với yêu cầu kỹ thuật nuôi.

 

Ngày 09/01/2017, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Đa Lộc kiểm tra, đánh giá tình hình ngao chết tại vùng nuôi xã Đa Lộc. Qua kiểm tra cho thấy mật độ ngao nuôi thương phẩm quá dày, bình quân 1.000 con/m2, bãi nuôi có tỷ lệ bùn cao không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để nuôi ngao.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ của Chi cục Thú y, Phòng Nuôi trồng thủy sản, tư vấn NTTS của Ban Quản lý nguồn lợi ven bờ vì sự phát triển bền vững  tiếp tục xuống vùng ngao chết, phối hợp với UBND các huyện, các xã để theo dõi, hướng dẫn các biện pháp khắc phục tình trạng ngao chết.

 

Để tập trung, khắc phục, xử lý tình trạng ngao chết cần thực hiện các nội dung sau:

 

- Tiếp tục tổng hợp tình hình, thống kê thiệt hại (số hộ nuôi, diện tích, sản lượng) báo cáo các cơ quan chức năng.

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nuôi thu gom, xử lý ngao chết bằng cách chôn lấp cách xa khu vực nuôi, tránh gây ô nhiễm sang các vùng nuôi khác.

 

- Đối với ngao đạt kích cỡ thương phẩm cần có kế hoạch thu hoạch sớm nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra. Đối với ngao nuôi chưa đạt kích cỡ thu hoạch, những bãi nuôi có mật độ dày cần phải san thưa hoặc di chuyển ngao đến vùng nuôi có các yếu tố môi trường ổn định.

 

Nguồn tin: http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ