Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 9
Tổng lượt truy cập: 247,002
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp

Nội dung văn bản

Số 4468/QĐ-UBND
Danh mục
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/11/2018
Trích yếu Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết

Ngày 09/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4468/QĐ-UBND về Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, bãi bỏ 02 TTHC lĩnh vực QLCL nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, gồm:

- Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu (T-THA-288513-TT)

- Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (T-THA-288514-TT).

(Chi tiết theo file đính kèm)

Download Tải tại đây

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ