Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 10
Tổng lượt truy cập: 435,230
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản

Ngày 05/8/2016 ,Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đã tổ chức "Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 và tập huấn công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiêp (VTNN),  an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh". Đồng chí Đỗ Xuân Trường - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế; chuyên viên được giao thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản thuộc phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế của 27 huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin Hội nghị).

Thực hiện Kế hoạch hành động năm ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp. Từ tháng 4 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 12 hội nghị/hội thảo; 47 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản với 6.355 lượt người tham gia; tổ chức hướng dẫn cho 657 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến và đang triển khai xây dựng 04 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; xác nhận sản phẩm an toàn cho 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản tham gia.

Trong 4 tháng, các cơ quan quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan quản lý thuộc UBND cấp huyện đã tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại 163 cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và 109 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; thanh tra, kiểm tra  xử phạt vi phạm hành chính đối với 110 cơ sở vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất cần tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh rau quả; giám sát chặt chẽ đầu ra của sản phẩm nông lâm thủy sản... nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng VTNN , ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của Chi cục, chính quyền các địa phương cũng cần kiện toàn bộ máy quản lý chất lượng VTNN, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản, tăng cường công tác quản lý chất lượng ATTP các mặt hàng nông lâm thủy sản; đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, các vùng sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng an toàn, bền vững. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật… nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa nông sản, thực phẩm đảm bảo ATTP trước khi đưa ra thị trường.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; từ nay đến cuối năm 2016, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, pano, appich, tờ rơi để người quản lý, người dân biết và chấp hành các quy định của nhà nước về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản.

2. Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong quản lý VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” khi Nghị quyết được ban hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 29/3/2016 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai vi phạm trong sản xuất, kinh doanh VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

4. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã; tập huấn kiến thức về ATTP cho người quản lý, sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản theo đúng quy định của pháp luật (tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh rau quả). Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP nông lâm thủy sản.

6. Tiếp tục xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận; công khai danh sách và địa chỉ bán sản phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong hội nghị, các đại biểu cũng được các giảng viên của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đã phổ biến một số các văn bản mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh liên quan đến quy định điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất nông lâm thủy sản và cơ sở kinh doanh VTNN; hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP; hướng dẫn nghiệp vụ lấy mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản trong thực hiện công tác quản lý nhà nước. Kết thúc hội nghị 55 học viên tham dự  được trao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra viên và lấy mẫu sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, từ đó làm cơ sở cho các học viên có đầy đủ nghiệp vụ cần thiết để thực hiện được tốt nhiệm vụ được giao.

 Một số hình ảnh Hội nghị:

Nguồn tin: Phòng Quản lý chất lượng nông,lâm, thủy sản và muối

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ