Video clip
Tiện ích
du bao thoi tiet
Đang trực tuyến: 12
Tổng lượt truy cập: 570,925
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Giám sát thu hoạch NT2MV: Nâng cao giá trị nuôi trồng NT2MV

Ngày 18-3-2020, Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản có Công văn số 346/QLCL-CL1 về việc triển khai Chương trình giám sát NT2MV, trong đó vùng thu hoạch NT2MV các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn đã được Cơ quan thẩm quyền EU bổ sung vào Danh sách vùng thu hoạch NT2MV của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường EU. Để đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc xuất khẩu NT2MV sang thị trường EU, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Chi cục) đã chủ động tham mưu trình Giám đốc Sở ban hành Công văn số 1072/SNN&PTNT-QL ngày 26/3/2020 về việc triển khai Chương trình giám sát nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, các Tổ kiểm soát tại các xã có vùng nuôi ngao thực hiện tốt các quy định của Chương trình.

Để các các hộ nuôi, thu gom, nuôi lưu, sơ chế, chế biến NT2MV hiểu mục đích, ý nghĩa, các quy định về kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là việc phải thực hiện đăng ký thu hoạch với tổ kiểm soát thu hoạch Chi cục đã tổ chức 02 tập huấn về Chương trình kiểm soát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch NT2MV cho gần 200 học viên là thành viên Tổ kiểm soát, các hộ nuôi, thu gom, nuôi lưu, sơ chế, chế biến NT2MV trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn.

Tính đến tháng 7/2020, Chi cục đã thực hiện giám sát thu hoạch NT2MV tại các vùng triều thuộc địa bàn các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hậu Lộc, Nga Sơn với tổng diện tích hơn 1.100 ha nuôi ngao tập trung. Thực hiện lấy 14 đợt mẫu  giám sát tại vĩ độ 19054’352’’N; kinh độ 105057’572’’E theo chỉ định điểm lấy mẫu của Cục đối với vùng thu hoạch Hậu Lộc – Nga Sơn, các mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1. Kết quả kiểm mẫu: Nhóm tảo độc, độc tố sinh học; Nhóm vi sinh vật gây bệnh (E.coli); Nhóm kim loại nặng (Pb, Cd, Hg) đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

Thực hiện cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ với 102 giấy/tổng số lượng là 2.602 tấn ngao thương phẩm (tỷ lệ sản lượng ngao được thu hoạch có Giấy chứng nhận xuất xứ khoảng 30% trên tổng sản lượng ngao thu hoạch).

Hình ảnh: Người dân xã Minh Lộc thu hoạch ngao tại vùng nuôi.

Chương trình giám sát thu hoạch NT2MV đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, tư tưởng, hành động của doanh nghiệp, người nuôi trồng trong nuôi trồng thủy sản và tiêu thụ sản phẩm NT2MV, được các địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tích cực đem lại những hiệu quả thiết thực: Các sản phẩm ngao thương phẩm của vùng Hậu Lộc, Nga Sơn đã được xuất khẩu sang thị trường EU đảm bảo theo các quy định mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người nuôi trồng, nâng cao về trình độ và năng lực nuôi trồng thủy sản, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ các thói quen lạc hậu; tăng cường mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với người nông trồng thủy sản. Thúc đẩy việc huy động các nguồn lực của địa phương và doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho người nuôi trồng thủy sản mở rộng diện tích, tăng cường hình thành, kết nối các chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thủy sản an toàn. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong thu hoạch NT2MV đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủy sản, thúc đẩy kinh tế thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ngày càng bền vững./.

Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối
thu tuc hanh chinh thu dien tu van ban phap luat td office Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV
Thăm dò ý kiến
Ý kiến bình chọn website:
  • Kết quả
Nhuyễn Thể 2 Mảnh vỏ Không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã, quý hiếm Nông sản an toàn Thanh Hóa

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi FLC Sầm Sơn