Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 3
Tổng lượt truy cập: 423,334
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

CCQLCL 26/9/2016

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 

 

Nhằm cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị Quyết số 04-NQ/TU, ngày 14/9/2016, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”,  Quyết định đã xác định rõ các đề án, dự án, quy hoạch, cơ chế, chính sách…cần phải triển khai; phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các cấp, các ngành và đơn vị có liên quan.

 

Toàn văn Quyết định số 3517/QĐ-UBND (tại đây)/Uploads/UserFiles/files/ke hoach hanh dong nghi quyet d3517_signed.pdf

Nguồn tin: Phòng QLCL nông, lâm, thủy sản và muối

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ