Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 5
Tổng lượt truy cập: 335,534
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 

Triển khai Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 3/3/2016 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh về việc đảm bảo VSATTP năm 2016; ngày 06/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chỉ thị đã nêu rõ nội dung nhiệm vụ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về VSATTP, thường xuyên đánh giá kết quả triển khai trong báo cáo định kỳ gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh.

 

Toàn văn Chỉ thị số 25/CT-UBND (tại đây) /Uploads/UserFiles/files/chi thi 25 cua UBND tinh ct25_signed(1).pdf

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ