Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 3
Tổng lượt truy cập: 335,518
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Quyết định ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Nhằm phân công rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, ngày 10/10/2016, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 3912/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Quyết định đã chỉ rõ được các đối tượng quản lý; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn văn Quyết định số 3912/QĐ-UBND (tại đây) /Uploads/UserFiles/files/quy dinh quan ly vsattp tinh d3912_signed(1).pdf

Nguồn tin: Phòng QLCL nông, lâm, thủy sản và muối

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ