Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 21
Tổng lượt truy cập: 450,554
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Thanh Hóa, Ban hành Kế hoạch năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017; căn cứ vào tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong những năm qua; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (nội dung cụ thể của Kế hoạch xem tại đây: /Uploads/UserFiles/files/Ke hoach nam cao diem ATTP tinh Thanh Hoa 2017.pdf

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi FLC Sầm Sơn